2009: Talige startcompetenties hoger onderwijs

Op verzoek van het Nederlands/Vlaamse Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs heeft het nationaal expertisecentrum SLO de talige startcompetenties voor hoger onderwijs beschreven. De startcompetenties zijn niet opleidingsspecifiek en gelden… Lees verder

2008: Standpunt over pabo-taaltoets

Het Nederlands / Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs heeft een standpunt geformuleerd over de Nederlandse, landelijke taaltoets voor de pabo. Het platform pleit nadrukkelijk voor de ontwikkeling… Lees verder