2008: Standpunt over pabo-taaltoets

Het Nederlands / Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs heeft een standpunt geformuleerd over de Nederlandse, landelijke taaltoets voor de pabo.

Het platform pleit nadrukkelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe landelijke taaltoets. Er is volgens het platform behoefte aan een toets die tot stand komt vanuit een bredere expertise en met voldoende inbreng vanuit de opleidingen en het werkveld bij de verschillende stappen in de ontwikkeling van de toets (bepaling functie van de toets  – diagnostisch en/of selectief – , toetsinhoud, toetsvorm, vaststelling eventuele cesuur, ontwerpen diagnose- en scholingsmogelijkheden, bewaken van de kwaliteit van de toets, de afnamecondities en de beoordeling), en die daardoor stoelt op voldoende draagvlak.

Documenten