Platform

Eind 2006 werd door een viertal initiatiefnemers, onder wie Flip Strang en Wilma van der Westen, een landelijk platform “Taalbeleid Hoger Onderwijs” opgericht voor het uitwisselen van ervaringen, kennisdeling en kennisvorming. Al snel sloten Vlaamse instellingen zich aan en veranderde de naam in “Nederlands / Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs”. Het platform is in 2011 een stichting geworden en wordt financieel ondersteund door de Nederlandse Taalunie. Sinds 2018 is Pieterjan Bonne voorzitter.

Doel

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs is een platform voor ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaringen. Door middel van kennisdeling en kennisvorming wil het Platform bijdragen aan initiëring en verdere ontwikkeling van instellingsbreed taalbeleid in het hoger onderwijs.

Het doel van een instellingsbreed taalbeleid is vergroting van het studiesucces en verhoging van de kwaliteit van hoger onderwijs.

 

financieel_ondersteund_door-D1_3regels_cmyk

Doelen 2015

De Raad voor Nederlandse Taal en Letteren schreef een adviesrapport voor de Nederlandse en Vlaamse ministers met de vraag om de dialoog aan te gaan met hogescholen… Lees verder