Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs 

Het platform houdt een vinger aan de pols bij het taalbeleid in Vlaanderen en Nederland en richt zich daarbij op de volgende drie pijlers:

  • Metaplatform: uitwisseling organiseren tussen taalorganisaties in het hoger onderwijs, zoals NACV, NUT, VIOT en andere.
  • Beleidsbeïnvloeding: Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs legt contacten bij (semi)overheidsorganen en belangengroepen.
  • Kennisdeling: Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs verzamelt en ontsluit goede praktijken.

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs is sinds 2006 actief in Nederland en België. Zij wordt als stichting financieel ondersteund door de Nederlandse Taalunie.

 

financieel_ondersteund_door-D1_3regels_cmyk