2010: Propedeutische schrijftaken: analyse van 18 schrijftaken uit Nederlandse en Vlaamse opleidingen hoger onderwijs

Het Nederlands / Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het rapport Propedeutische schrijftaken.

Het rapport maakt deel uit van een aantal onderzoeken en activiteiten van de SLO over de aansluitingsproblematiek tussen voortgezet of secundair onderwijs en hoger onderwijs, met name wat betreft de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Het doel van dit rapport is meer zicht te krijgen op de mogelijke discrepantie tussen de schrijfvaardigheid van beginnende studenten en de schrijftaken waarmee zij in het hoger onderwijs geconfronteerd worden. Het bevat een analyse van een aantal op open wijze verzamelde schrijfopdrachten die eerstejaarsstudenten voorgelegd krijgen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Het maakt deel uit van een langer traject van onderzoek en ontwikkeling over de vereiste taalvaardigheid in het hoger onderwijs.

Documenten