2013: Opstarten kenniskring Taalbeleid Hoger Onderwijs

Het voornemen tot opstarten van een kenniskring Taalbeleid Hoger Onderwijs is gerealiseerd.

Op 30 oktober 2013 vond de eerste bijeenkomst plaats. Promovendi en andere onderzoekers, hoogleraren en lectoren van een hogeschool die zich bezig houden met onderzoek naar taalbeleid in het hoger onderwijs uit Nederland en Vlaanderen hebben nu de mogelijkheid tot uitwisseling en kennisdeling.

De volgende bijeenkomst is op 27 februari 2014.