BESTUUR

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs bestaat uit:

  • Evelyne van der Neut, co-voorzitter
  • Frank van Splunder, co-voorzitter
  • Dennis Vanderkuylen, penningmeester
  • Annemarie Borst, algemeen bestuurslid
  • Corrie Nagtegaal, algemeen bestuurslid
  • Gea Dreschler, algemeen bestuurslid
  • Jordi Heeren, algemeen bestuurslid
  • Mit Leuridan, algemeen bestuurslid
  • Mathilde van Vliet, secretaris (extern)

Foto bestuur – december 2023

Momenteel heeft bestuur heeft twee ereleden: Wilma van der Westen en An De Moor.
Ereleden zijn personen die zich wegens bijzondere verdiensten hebben onderscheiden.
Bij de opmaak van (nieuwe) werkplannen worden de ereleden geconsulteerd. Ze hebben een adviserende rol.