2020: Ontmoetingsdag voor taalorganisaties

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid wil zich inzetten om verschillende verenigingen die zich inzetten voor taal(beleid) en onderwijs samen te brengen. Er bestaan vele organisaties die op het snijvlak van verschillende domeinen bezig zijn en die elkaar niet altijd kennen.

Tijdens deze ontmoetingsdag voor taalorganisaties bracht het Platform 15 organisaties samen. Elke organisatie bracht plenair zijn doelen naar voor, het doelpubliek en de activiteiten. Daarna waren er ontmoetingsmomenten van verschillende organisaties onderling. Hieronder vindt u daar een overzicht van.

 

Documenten