2019: 7 aanbevelingen – een analyse van goede praktijken

Na de lancering van een nieuw platform voor kennisdeling, nam het Platform de uitdaging aan om uit de praktijken aanbevelingen te destilleren. Dankzij de publicatie van het Forum Taalbeleid Hoger Onderwijs, kon de dataset aanzienelijk uitgebreid worden.

Van kennis naar aanbevelingen

Het delen van kennis is een eerste stap, het trekken van lessen uit de verzamelde kennis gaat nog een stap verder. Met deze 7 aanbevelingen kunt u aan de slag om nieuwe initiatieven op te zetten of lopende initiatieven te evalueren en te verbeteren.

7 Aanbevelingen

Spelregels:  

  • Doelgerichte taalbeleidspraktijken voldoen aan een combinatie van aanbevelingen.   
  • De aanbevelingen zijn een aanvulling op bestaande kaders.  
  • Met de aanbevelingen kan je bestaande praktijken evalueren of versterken of nieuwe praktijken opzetten.  
  1. Bed de ondersteuning in, in een opleidingsonderdeel, maar nog liever in een leerlijn en ten slotte graag in een opleidings- en instellingsbreed (taal)beleid.  
  2. Zorg dat de ondersteuning functioneel is dankzij authentiek materiaal en door aan te sluiten bij of te werken aan de (nodige) talige studie- en beroepscompetenties. Laat docenten aansluiten gebaseerd op de ervaren behoeftes.  
  3. Zorg voor ondersteuning door professionalisering in te richten, materiaal aan te bieden en rekening te houden met de beschikbare middelen. 
  4. Hanteer een procesgerichte aanpak: vertrek vanuit de beginsituatie en leefwereld van de student, creëer een veilige context, voorzie continue en procesgerichte feedback waardoor de student dankzij afnemende begeleiding zelfsturend wordt. 
  5. Zorg ervoor dat taalvaardigheidsondersteuning zichtbaar, aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk is voor alle partijen en de betrokkenen activeert
  6. Werk als initiatiefnemer samen op verschillende niveaus en met verschillende betrokkenen. 
  7. Volg de taalvaardigheidsondersteuning op, evalueer en stuur bij indien nodig. 

De analyse was mogelijk dankzij de financiële steun van de Taalunie. Lisa De Clercq was projectmedewerker, Pieterjan Bonne coördineerde het project. Mieke Smits was contactpersoon bij de Taalunie. Het bestuur van het Platform verzorgde feedback tijdens het proces.