2018: Platform kennisdeling

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs heeft een nieuw platform voor kennisdeling gepresenteerd. Het platform biedt instellingen in het hoger onderwijs op een laagdrempelige manier toegang tot goede (concrete) praktijkvoorbeelden, informatie over de implementatie van taalbeleid.

Toetsen aan en implementeren in de praktijk

Het online platform is een digitale verzamelplaats van concrete en goede praktijken uit hogeronderwijsinstellingen van Nederland en Vlaanderen. De website reikt bouwstenen aan om gedurende de hele opleiding te werken aan taalvaardigheid Nederlands. Elke praktijk is beschreven met oog voor de succesfactoren en aandachtspunten, waardoor iedere onderwijsinstelling onder meer de eigen initiatieven kan aftoetsen aan andere praktijken of nieuwe ideeën kan opdoen.

Structureel taalvaardigheidsbeleid

An De Moor, lid van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren: “In het adviesrapport Vaart met Taalvaardigheid. Nederlands in het hoger onderwijs (2015) adviseerde de Raad het Comité van Ministers van de Taalunie om met hogescholen en universiteiten de dialoog aan te gaan en via bestuurdersbijeenkomsten afspraken te maken over een structureel taalvaardigheidsbeleid in het hoger onderwijs. Taalvaardigheid vormt immers de basis voor verschillende competenties waarover afgestudeerden in het hoger onderwijs moeten beschikken zoals kritisch denken, probleemoplossend vermogen en creativiteit.”

Noodzaak

Pieterjan Bonne coördineerde als voorzitter van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs de ontwikkeling van het kennisplatform. Hij benadrukt het nut en de noodzaak van dit initiatief: “Uit een zeer recente studie van prof. dr. Marc van Oostendorp van de Radboud Universiteit blijkt nog maar eens dat werken aan taal studenten helpt en dat het nodig is. Op ons kennisplatform – waaraan we met velen ondersteund door Lien Van Achter gewerkt hebben – vinden hogeronderwijsinstellingen niet alleen goede voorbeelden van taalondersteuning maar ook informatie over de implementatie van taalbeleid.”

Het kennisplatform is het resultaat van de opdracht van voormalig Nederlands minister van OCW Jet Bussemaker en Vlaams minister Hilde Crevits aan de Taalunie en werd feestelijk voorgesteld op 13 december 2018 in Antwerpen. Lien Van Achter was projectmedewerker, Pieterjan Bonne coördineerde het project. Mieke Smits was contactpersoon bij de Taalunie. Het bestuur van het Platform verzorgde feedback tijdens het proces.