12e bijeenkomstalleen leden

18 mei 2009 in Den Haag

Presentatie van de talige startcompetenties hoger onderwijs Hans de Vries en Helge Bonset van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO presenteren de beschrijving van .

11e bijeenkomstalleen leden

23 maart 2009 in Den Haag

Opstarten van Themawerkgroepen: Werkgroep 1 Effectmeting van interventies op het terrein van taalbeleid, waaronder taalondersteuning. Werkgroep 2 Visie op taalbeleid hoger onderwijs. Etc.  

10e bijeenkomstalleen leden

2 februari 2009 in Den Haag

Inhoudelijk deel: Bespreking van het consolidatieplan en werkplan 2009. Vaststellen van werkgroepen rond thema’s: waaronder: Effectmeting van taalbeleid en taalondersteuning.