3e bijeenkomstalleen leden

23 april 2007 in Den Haag

Inhoudelijk deel: Woordenschatverwerving  

2e bijeenkomstalleen leden

22 januari 2007 in Den Haag

Inhoudelijk onderwerp: Taalbeleid aan De Haagse Hogeschool. De didactische keuzes die ten grondslag liggen aan de aanpak van het Ondersteunend Onderwijs Nederlands (OON) van De Haagse Hogeschool.