Eerste bijeenkomst: oprichting platformalleen leden

13 november 2006 in Utrecht

Landelijk Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs opgericht   Op 13 november j.l. vond er in Utrecht een ontmoeting plaats van een aantal docenten Nederlands in het hoger onderwijs…. Lees verder