Werkgroep onderzoek

Het Platform heeft als doel het uitwisselen van kennis en ervaring over taalbeleid in het hoger onderwijs. Waar mogelijk, worden deze praktijken gebouwd op wetenschappelijke inzichten. Het Platform ambieert ook kennisvormend te zijn. Daartoe beoogt het Platform een kennisagenda te formuleren en onderzoek te initiƫren naar de praktijken van taalbeleid in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Per 2020 stelt het Platform een werkgroep in om deze ambitie vorm te geven.

Concreet gaat de werkgroep Onderzoek:

  • Een kennisagenda opstellen
  • Contact leggen en onderhouden met onderzoekers en begeleiders van afstudeerwerken
  • Waar mogelijk het netwerk van het Platform inzetten voor het verzamelen van data en het uitzetten van bevragingen

Lees startnota van de werkgroep Onderzoek.

Meedoen aan de werkgroep? Meld je dan aan via Evelyne van der Neut.

Daarnaast zijn mogelijke onderzoeksrichtingen of voorbeelden van onderzoek dat reeds wordt of is uitgevoerd, meer dan welkom.