Werkgroep kennisdeling

Het Platform lanceerde een werkgroep rond kennisdeling. Deze werkgroep wil mee de schouders zetten rond het verzamelen en verspreiden van goede praktijken. Deze werkgroep wil daarnaast deze goede praktijken ook borgen op de website kennisdelingtaalbeleid.org.

Interesse om mee te werken door kennis te delen of een kennisdelingsmoment te organiseren? Of wil je mee redigeren? Neem contact op met Lien Van Achter.