Privacyprotocol

U hebt zich ingeschreven voor de website of een activiteit van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs. U hebt hiervoor gegevens verstrekt. Door in te schrijven voor een activiteit of de website, geeft u te kennen interesse te hebben in taalbeleid. We verbinden ons ertoe u te proberen op de hoogte te houden via de nieuwsbrief en de website (Laatste Nieuws). De gegevens die het Platform verzamelt worden enkel gebruikt om u verder te informeren over de activiteiten van het Platform en taalbeleid. We letten erop om enkel relevante info te verzamelen. Dit zowel via mail (bijvoorbeeld na inschrijving op een studiedag) of via de nieuwsbrief. U kan zich uitschrijven voor de nieuwsbrief.

Bij het inschrijven voor een activiteit krijgt u via mail een bevestiging. We werken met een beveiligde verbinding, maar de mail wordt niet extra versleuteld. We proberen gegevens dieĀ  gevoelig zijn mee te sturen. De gegevens worden opgeslaan op een database op de website. De bewaartijd loopt gelijk met de looptijd van de website.

Voor het onderhoud van onze website werken we met een leverancier. Deze is ter goeder trouw en werkt conform de wetgeving GDPR. We leveren geen data aan derden.

De data worden bewaard in de digitale database van de website, van het programma dat de nieuwsbrief verstuurt en een back-up versie op een OneDrive-map van het bestuur.

De website is verbonden met Google Analytics. De IP-adressen worden geanonimiseerd en niet gedeeld met andere Google-diensten.