Doelstellingen van het Platform Taalbeleid

30 november 2023 door Frank van Splunder

Doestellingen

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs (kort: Platform Taalbeleid) houdt een vinger aan de pols bij het taalbeleid in Nederland en Vlaanderen. We staan daarvoor in nauw contact met het werkveld, andere taalorganisaties in het hoger onderwijs en relevante overheidsorganen zoals de Taalunie. Het Platform Taalbeleid probeert noden te detecteren of te voorspellen, en geeft gevolg aan die noden samen met het hoger onderwijs. Daarbij richten we ons op de volgende drie pijlers:

  • Uitwisseling: we willen optreden als metaplatform om uitwisseling tussen taalorganisaties in het hoger onderwijs mogelijk te maken.
  • Beleidsbe├»nvloeding: we leggen contacten bij (semi)overheidsoganen en belangengroepen en vertegenwoordigen de stem van taalexperts in het hoger onderwijs.
  • Kennisdeling: we verzamelen en ontsluiten goede taalpraktijken in het hoger onderwijs.