Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs bestaat m.i.v. 1 januari 2021 uit:

  • Bas van Eerd, voorzitter;
  • Evelyne van der Neut, vice-voorzitter;
  • Dennis Vanderkuylen (en Leen Schelfhout), vice-voorzitter en penningmeester
  • Leen Schelfhout, algemeen bestuurslid;
  • Lien Van Achter (en Marjan Marchand), algemeen bestuurslid;
  • Frank van Splunder, algemeen bestuurslid;
  • Corrie Nagtegaal, algemeen bestuurslid,
  • Mathilde van Vliet, secretaris (extern).

Foto bestuur – november 2020

 

Foto bestuur van 2019

Het bestuur heeft twee ereleden: Wilma van der Westen en An De Moor. Ereleden zijn personen die zich wegens bijzondere ver­diensten jegens de stichting hebben onderscheiden. Bij de opmaak van het werkplan worden de ereleden geconsulteerd. Ze hebben enkel een adviserende rol.

Het bestuur dankt ook alle vorige bestuursleden: Wilma van der Westen (oud-voorzitter), Roel Huysmans, Marie-Anne Baert, Anne Kerkhoff (oud-voorzitter), Guido Cajot, Flip Strang, Martine Kuggeleijn, Sibo Kanobana, Ronald Zwiers, Christel Kuijpers, An De Moor, Pieterjan Bonne (oud-voorzitter), José Beijer, Aldert Jan van Dijk.

Om de voeling met het veld te behouden en blijvend de inzet voor de stichting te waarderen, ambieert het bestuur om sinds 2020 jaarlijks een informele, gezellige samenkomst te organiseren voor de oud-bestuursleden.

Het bestuur dankt ook alle medewerkers van de Taalunie en met extra warmte Mieke Smits, Leonie Wulftange en Carlijn Pereira.