Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs bestaat m.i.v. 21 december 2017 uit:

Pieterjan Bonne, voorzitter;

An De Moor, vicevoorzitter;

Aldert Jan van Dijk, penningmeester;

Marie-Anne Baert, algemeen bestuurslid;

José Beijer, algemeen bestuurslid;

Leen Schelfhout, algemeen bestuurslid;

Roel Huysmans, algemeen bestuurslid;

Wilma van der Westen, algemeen bestuurslid;

Bas van Eerd, algemeen bestuurslid.