Online kennisdeling – Effectmeting en Online ondersteuning

18 mei 2021 door Pieterjan Bonne

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs organiseert uitwisselingsmomenten om ideeën en goede praktijken te delen. Deelnemers wisselen uit, krijgen feedback en doen inspiratie op om hun eigen onderwijs verder vorm te geven. De twee thema’s van deze bijeenkomst zijn Effectmeting en Online ondersteuning.

Effectmeting en Online ondersteuning

Op deze digitale uitwisselingsbijeenkomst zullen enkele goede ervaringen gepresenteerd worden.

  • Effectmeting: het schrijfcentrum als onderzoeksobject: een brede verkenning van effectstudies
  • Online ondersteuning: hoe kan je een taalMOOC inzetten om taalvaardigheid bij startende studenten te versterken?

Het Platform nodigt daarnaast mensen uit om hun eigen ervaringen te delen en hun vragen en dilemma’s rondom taaltesten en ondersteuning in te brengen. Alle bijdrages zijn welkom in de breedte van deze twee thema’s, groot of klein. Enkele suggesties ter inspiratie: Hoe gebeurt de effectmeting binnen het taalbeleid of taalondersteuning? En welke nieuwe online ondersteuningsmogelijkheden werden uitgeprobeerd, en hoe bevielen die?

Meld je aan voor deze bijeenkomst. Geef bij de aanmelding door wat jouw reden voor aanmelding is. Heb je een vraag of heb je een ervaring die je wilt delen? Op basis van de aanmeldingen maken we een indeling in subgroepen.

Je ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst uitleg over hoe deel te nemen aan deze online bijeenkomst.

Wanneer?                                                                                                                                     

10 juni 2021 – namiddag

Waar?

Digitaal