Wet Toegankelijkheid en Taal

11 november 2020 door Pieterjan Bonne

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs had voor 12 maart 2020 een bijeenkomst georganiseerd om de stand van zaken m.b.t. het wetsvoorstel Taal en Toegankelijk te bespreken en over de normen voor uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands met elkaar in gesprek te gaan. Vanwege Covid-19 moest de bijeenkomst geannuleerd worden en is de voortgang van het wetsvoorstel stopgezet.

Na een lange tijd van stilzwijgen kwam het ministerie onlangs met de mededeling dat de internetconsultatie voor de Algemene Maatregel van Bestuur is gestart met als einddatum 13 november.

De werkgroep Uitdrukkingsvaardigheid bestaande uit vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten, de Taalunie en het Nederlands Vlaams Platform taalbeleid is spoorslags weer aan het werk gegaan om een bijdrage te leveren aan de internetconsultatie.

De reactie met samenvatting zitten in de link.

Vanwege de korte tijdspanne voor het geven van een reactie vanuit het Platform is het helaas niet meer gelukt om de draad van 12 maart weer op te pakken en een gesprek te organiseren.

 

Evelyne van der Neut, José Beijer

Documenten