Oproep voor nieuwe bestuurders

22 september 2020 door Pieterjan Bonne

Het Nederlands/Vlaams Platform staat open voor nieuwe bestuursleden als algemeen bestuurslid of in een specifiekere rol (vice-voorzitter, secretaris, externe vertegenwoordiging).

Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar pieterjan.bonne@arteveldehs.be met twee documenten: een cv met relevante ervaringen in taalbeleid en een korte motivatie van maximaal 1 A4 (redenen, visie over de toekomst/richting van het Platform). Neem tot 14 oktober 2020 de tijd om alles door te mailen.

Bestuursleden moeten zich scharen achter het doel van het Platform: een plaats zijn waar medewerkers en beleidmakers van Vlaamse en Nederlandse hogescholen en universiteiten elkaar ontmoeten om kennis en ervaringen met betrekking tot taalbeleid te delen en om nieuwe ideeën te ontwikkelen. Hierbij horen activiteiten zoals opzetten en organiseren van kennismanagement, initiatieven nemen om het belang en de ontwikkeling van taalbeleid te ondersteunen. Lees hieronder meer over de doelen van 2020. Als algemeen bestuurslid verwacht het Platform ongeveer 50 uur werk in een jaar. Hieronder valt het bijwonen en voorbereiden van minstens 2 bestuursvergaderingen en het meewerken aan de organisatie en invulling van (eigen) studiedagen of -namiddagen, het opnemen van een rol in het bestuur of het participeren in een werkgroep.

Doelen 2020

Als eerste subdoel wil het Platform verder aan kennismanagement doen. Het Platform wil de website kennisdeling.org verder uitbouwen. Er zijn nog enkele hiaten die gevuld moeten worden.

Ten tweede wil het Platform een werkgroep piloteren rond Engels in het hoger onderwijs. Het eindresultaat wordt bepaald volgens de noden van de deelnemers aan de werkgroep. De werkgroep wordt getrokken door minstens een bestuurslid dat de afstemming met het bestuur verzorgt.

ls derde subdoel wil het Platform verder het belang en de noodzaak van taalbeleid onder de aandacht brengen. Net zoals voor het eerste en tweede subdoel, wil het Platform dit doen via onder andere studiedagen en ontmoetingsmomenten.

Om de doelen te bereiken, zet het Platform in op onderstaande activiteiten. Deze behelzen aan de ene kant de activiteiten van het Platform, maar aan de andere kant ook de werking.

  • Betrokkenheid in minstens twee studiedagen. Het Platform gaat proberen een Platformdag der platformen te organiseren (samenbrengen van elle platformen, netwerken en fora die gelijkaardige doelen hebben) en een dag met studentenraden rond het belang van taalbeleid.
  • Het lanceren van een werkgroep Engels in het hoger onderwijs.
  • Het opstellen van een kennisagenda.
  • De uitbouw van de website kennisdeling.org