Meewerken aan een corpus wetenschappelijk Nederlands

22 september 2020 door Pieterjan Bonne

De Staat van het Nederlands (Taalunie, 2019) toont aan dat het Nederlands als wetenschapstaal onder druk staat. Het Nederlands als wetenschapstaal is vooral een taal van het hoger onderwijs. In dat hoger onderwijs wordt kennis doorgegeven en verworven in een combinatie van ‘gewoon’ Nederlands, wetenschappelijk Nederlands of vakjargon, specifiek aan het vakgebied (bv. pathologie in de gezondheidszorg), en academisch Nederlands, specifiek aan het hoger onderwijs, maar gedeeld door alle vakgebieden (bv. significant). Indien het Nederlands als wetenschapstaal vervangen wordt, uit zich dit vooral in deze twee specifieke woordenschatsregister, wetenschappelijk en academisch Nederlands, omdat die enkel in deze context doorgegeven en verworven worden. Om het Nederlands als wetenschapstaal te versterken, wordt best ingezet deze specifieke woordenschatregisters. En dat is het doel van dit proefproject: een eerste steen leggen door het capteren en ontsluiten van beide registers om zo het Nederlands als wetenschapstaal te versterken.

In dit project willen we een eerste stap zetten naar een corpus van wetenschappelijk en academisch Nederlands. We willen origineel taalmateriaal verzamelen, zowel geschreven (zoals syllabi of cursussen) als gesproken (zoals hoorcolleges of kennisclips).

In concreto zijn we op zoek naar:

  • Nederlandstalig materiaal uit Vlaanderen en Nederland
  • Uit hoger onderwijs (hogescholen en universiteiten)
  • Uit alle disciplines van verschillende vakken met specifieke aandacht voor geschiedenis, wiskunde en psychologie
  • Voorkeur voor 1ste jaar van de bacheloropleidingen
  • Geschreven (syllabi, cursussen) en gesproken: hoorcolleges, kennisclips/ingesproken slides…

Interesse om mee te werken en te denken of heb je materiaal om aan te leveren? Contacteer pieterjan.bonne@arteveldehs.be.

Opmerking: we hanteren een strenge informed consent met oog voor alle privacybescherming