Medewerker kennisdeling gezocht

22 september 2020 door Pieterjan Bonne

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs heeft tot doel om kennis en ervaringen op het terrein van taalbeleid, taalvaardigheidsontwikkeling en taalondersteuning in het hoger onderwijs uit te wisselen en te ontwikkelen. Hiervoor is de website www.kennisdelingtaalbeleid.org ontwikkeld.

Om deze website verder met goede praktijken te verrijken, is het Platform op zoek naar twee projectmedewerkers.

Profiel

De projectmedewerker heeft een diploma in een relevant vakgebied (bijvoorbeeld Nederlands, Onderwijskunde) en is competent op het terrein van taalbeleid en taalondersteuning in het hoger onderwijs. De projectmedewerker is praktisch ingesteld en output-gericht. De projectmedewerker kan zelfstandig en tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

De projectmedewerker werkt gedurende het studiejaar gespreid aan deze opdracht (bv. 8 Ă  10 dagen per semester). De opdracht bouwt verder op contacten in het veld en op deze manier hebben deze tijd om voor te bereiden of te antwoorden.

Hij of zij overlegt regelmatig met de leidende bestuursleden en koppelt minstens tweemaal per jaar (digitaal of persoonlijk) terug aan het bestuur.

Activiteitenplan

De projectmedewerker zal in afstemming met het bestuur de volgende werkzaamheden verrichten:

  • organiseren van online/offline kennisdelingsbijeenkomsten (thema bepalen, uitnodiging opstellen, inschrijving opvolgen, deelnemers informeren…);
  • beschrijven en redigeren van de goede praktijken verkregen via doorverwijzing, kennisdelingsbijeenkomsten, Platformbijeenkomsten en de online instuurmogelijkheid van het platform (in afstemming met de deelnemers of inzenders);
  • bespreken van de geredigeerde praktijken met de resonansgroep;
  • online beschikbaar maken van de goede praktijken;
  • structuur en onderdelen van de website helder beschrijven met een introtekst;
  • criteria voor goede praktijken en proces helder beschrijven;
  • nakijken wetgeving intellectuele eigendom;
  • externe communicatie voorzien (bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief);
  • terugkoppelen naar de deelnemers en het bestuur.

Praktisch

Het project loopt minstens van 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2022. Er wordt verkozen om samen te werken op zelfstandige basis, maar alternatieve pistes kunnen overwogen worden.

Info en kandideren

Contacteer Pieterjan.bonne@arteveldehs.be. Kandidaten bezorgen een CV, motivatiebrief en richtprijs indien zelfstandig.

Kandideren kan tot 14 oktober 2020.