Kennisdeling

18 februari 2020 door Pieterjan Bonne

Online kennisdeling – Taaltesten en ondersteuning

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs organiseert uitwisselingsmomenten om ideeën en goede praktijken te delen. Deelnemers wisselen uit, krijgen feedback en doen inspiratie op om hun eigen onderwijs verder vorm te geven.  Het thema van deze bijeenkomst is Taaltesten en ondersteuning.

Taaltesten en ondersteuning

Veel opleidingen in het hoger onderwijs gebruiken taaltesten om een diagnose te stellen van de taalvaardigheid van inkomende studenten. Het doel van deze taaltesten is dan om studenten te selecteren voor aanvullende ondersteuning, zodat hun taalvaardigheid geen belemmering vormt voor het doorlopen van de studie. Maar welke vaardigheden moeten in zo’n taaltest aan bod komen? Hoe zorg je dat de taaltesten passen bij de context en de beoogde competenties van de opleiding, terwijl je tegelijkertijd oog houdt voor het niveau van algemene taalvaardigheid? En hoe organiseer je de toetsing praktisch en kostenefficiënt? Dat zijn vragen die leven bij mensen die met dit thema aan de slag gaan.

Op deze digitale uitwisselingsbijeenkomst zullen enkele goede ervaringen gepresenteerd worden. Het Platform nodigt daarnaast mensen uit om hun eigen ervaringen te delen en hun vragen en dilemma’s rondom taaltesten en ondersteuning in te brengen. Aansluitend wordt er nog een gezamenlijk schrijfmoment georganiseerd voor mensen die hun goede praktijk willen insturen voor de website kennisdelingtaalbeleid.org.

Meld je aan voor deze bijeenkomst. Geef bij de aanmelding door wat jouw reden voor aanmelding is. Heb je een vraag of heb je een ervaring die je wilt delen? Op basis van de aanmeldingen maken we een indeling in subgroepen.

Je ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst uitleg over hoe deel te nemen aan deze online bijeenkomst.

Wanneer?                                                                                                                                     

22 april 2020

Globaal programma

13.00 – 14.00 uur: uitwisseling van goede praktijken

14.00 – 15.00 uur: aan de slag rondom enkele casussen

Waar?

Digitaal

Inschrijvingen afgesloten

Kennisdeling – Taalvaardigheid van studenten in zorggeralteerde opleiding

Uitgesteld om de Corona-verspreiding tegen te gaan.

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs organiseert uitwisselingsmomenten om ideeën en goede praktijken te  delen. Deelnemers wisselen uit, krijgen feedback en doen inspiratie op om hun eigen verhaal verder uit te bouwen.  Het thema is Taalvaardigheid van studenten in zorggerelateerde opleidingen.

Taalvaardigheid van studenten in zorggerelateerde opleidingen

Communiceren in zorgcontexten vereist naast heel wat kennis en competenties ook een (aan)gepaste taalvaardigheid. Twee vragen liggen aan de basis van een uitwisselingsmoment over taalvaardigheid van studenten in zorggerelateerde opleidingen:

 Passend communiceren in zorgcontexten. Hoe taalvaardigheid van studenten afstemmen op de noden in het werkveld?

  • Inbedden van leerlijnen taalvaardigheid in curriculum.
  • Werken met beroepsproducten in zorggerelateerde  opleidingen.

Omgaan met taalzorgen. Hoe taalondersteuning bieden aan studenten?

  • Inzetten van tools voor taalondersteuning.
  • Verkennen van buddyprojecten en systemen voor peer tutoring.

Wanneer?                                                                                                                                     

12 maart 2020

10u30 -12u30: uitwisselingsmoment, aansluitend broodjeslunch.

13u30 tot 15u30: werksessie voor wie meteen aan de slag wil met de input uit de voormiddag.

Waar?

HOGENT, Campus Schoonmeersen, Sint-Denijslaan 251, Gent,  Sporthal, lokaal S0.027.

Inschrijven via dit formulier