Werkgroep onderzoek platform taalbeleid

6 februari 2020 door Pieterjan Bonne

Het Platform heeft als doel het uitwisselen van kennis en ervaring over taalbeleid in het hoger onderwijs. Waar mogelijk, worden deze praktijken gebouwd op wetenschappelijke inzichten. Het Platform ambieert ook kennisvormend te zijn. Daartoe beoogt het Platform een kennisagenda te formuleren en onderzoek te initiëren naar de praktijken van taalbeleid in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Per 2020 stelt het Platform een werkgroep in om deze ambitie vorm te geven.

Concreet gaat de werkgroep Onderzoek:

  • Een kennisagenda opstellen
  • Contact leggen en onderhouden met onderzoekers en begeleiders van afstudeerwerken
  • Waar mogelijk het netwerk van het Platform inzetten voor het verzamelen van data en het uitzetten van bevragingen

Meedoen aan de werkgroep? Meld je dan aan via pieterjan.bonne@arteveldehs.be.

Daarnaast zijn mogelijke onderzoeksrichtingen of voorbeelden van onderzoek dat reeds wordt of is uitgevoerd, meer dan welkom.

Wat is een Platform-werkgroep?

Veel deelnemers aan activiteiten van het Platform willen graag nauwer betrokken worden. Dit hoeft niet in het bestuur of door een studiedag te organiseren. Nu kan dit via de werkgroepen die het Platform opzet. In zo’n werkgroep wil het Platform experten en geïnteresseerden samenbrengen. De werkgroep bepaalt zelf wat ze doen rond het thema: een studiedag, uitwisselingsmomenten, intervisie, een publicatielijst opstellen, etc. Het Platform zorgt voor de financiële ondersteuning en een bestuurslid is betrokken. Dit bestuurslid staat in voor de rapportage van de werking en besteding van de middelen.