Discussie rondom de Wet Taal & Toegankelijkheid

6 februari 2020 door Pieterjan Bonne

Uitgesteld om de Corona-verspreiding tegen te gaan.

Instellingen voor hoger onderwijs in Nederland hebben de wettelijke verplichting de uitdrukkingsvaardigheid van hun studenten te bevorderen. Dat staat in de Wet op hoger onderwijs, art. 1.3. Dit wetsartikel gold alleen voor Nederlandse studenten, maar in het voorliggende wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid wordt dit artikel uitgebreid naar alle studenten. Duidelijk is sinds een paar weken dat er geen verplichting komt voor de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van niet-Nederlandse studenten. Wel zullen er normen gelden met betrekking tot de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands van Nederlandse studenten, ook als die een Engelstalige opleiding volgen. Die normen gaat de minister vastleggen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs organiseert op 12 maart 2020 een discussie over de normen voor uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands. Het doel van deze bijeenkomst is om te inventariseren wat de wensen vanuit het veld zijn met betrekking tot zulke regels en normen. We bespreken samen de laatste stand van zaken rondom het wetsvoorstel en gaan dan met elkaar in gesprek. Leidende vragen zijn daarbij:

  • Moet er een norm komen vanuit het Ministerie van OCW?
  • Welke gezamenlijke kaders zijn er al en aan welke kaders is behoefte?
  • Stel dat er aanvullende regels gesteld worden: hoe moeten deze eruit komen te zien met betrekking tot niveau, ondersteuning en vrijstellingen?

Meld je snel aan voor deze bijeenkomst. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.

12 maart 2020 

13.30 – 17.00 uur 

Vergadercentrum Vredenburg 19, Utrecht 

INSCHRIJVEN AFGESLOTEN