Language is Politics – Een boek van een bestuurslid

11 december 2019 door Pieterjan Bonne

Frank van Splunder heeft een nieuw boek over taal geschreven. Het is een Engelstalige publicatie met als titel Language is Politics. Exploring an Ecological Approach to Language (Routledge, 2020).

Het boek is bedoeld voor een ruim publiek en behandelt vragen zoals: Wat is de link tussen taal en identiteit? Wat is het verschil tussen een taal en een dialect? Wat zijn de machtsverhoudingen tussen talen in de wereld? Is het Engels een bedreiging voor andere talen?

De auteur ziet taal als politiek in de zin dat mensen taal gebruiken om zich uit te drukken en – vooral – om relaties aan te gaan met andere mensen, al dan niet op een vreedzame manier. In zijn boek pleit hij voor een ‘ecologische’ benadering van taal,  d.w.z. diversiteit tussen talen is noodzakelijk en talen moeten in evenwicht zijn. Helaas is dat vaak niet zo: denk bv. aan het overwicht van het Engels in deze tijd van globalisering.

Het boek kan online worden besteld bij de uitgever: https://www.routledge.com/Language-is-Politics-Exploring-an-ecological-approach-to-language/Splunder/p/book/9780367365424

Documenten