Kolom Hoger Onderwijs op HSN-Conferentie 33 (22 en 23 november 2019 te Zwolle)

14 oktober 2019 door Pieterjan Bonne

HSN-Conferentie 33 op 22 en 23 november 2019 te Zwolle

Meer weten en/of aanmelden?

https://hsnconferentie.org

De kolom Hoger Onderwijs is dit jaar weer rijk en afwisselend gevuld!

Wat hebben we te bieden?

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid bijt het spits af met de presentatie van de kennisbank en de analyse van good practices: van kennis naar advies. Mooi om de stroom te beginnen vanuit een helicopterview.

Daarna is het woord aan Kimberley Verhaest en Wouter De Meester van Howest die inzoomen op een ontwerponderzoek naar informatievaardigheden in hoger beroepsonderwijs.

Na een korte pauze presenteert Pauline Koeleman haar promotieonderzoek naar professioneel taalgebruik voor het economische beroepsopleidingen, dat ze 6 september verdedigde, dus een bijdrage met het label ‘vers van de pers’, Interessant door de verrassende uitkomsten en voor andere beroepsopleidingen als antwoord op de vraag hoe je tot een dergelijke talige kennisbasis komt!

Van Diepen en Van Eerd van de HvA presenteren onderzoeksresultaten en handreiking voor docenten over het mondelinge taalaanbod tijdens hoorcolleges, en brengen daarmee een facet van TOL, namelijk professionalisering mondelinge taalvaardigheid in het voetlicht.

Op de zaterdag start vervolgens Kato Luyckx met haar masterproefonderzoek naar de perceptie van studenten op peerfeedback en academisch schrijven: “we kunnen zelf niet eens goed schrijven…

Daarna brengt Wilma van der Westen de aanwezigen – na een korte presentatie – in gesprek met behulp van een nog niet gepubliceerd gesprekskader (mee te nemen voor eigen gebruik) over de hernieuwde conceptuele uitgangspunten voor een taalbeleid in het hoger onderwijs, vanuit een meertalig perspectief.

Na de koffiepauze is het woord aan Marjolijn Verspoor die ons laat zien hoe hobbelig en grillig de (academische) taalvaardigheidsontwikkeling verloopt. Met recht een proces van lange adem. Ze gaat met ons in gesprek over de consequenties daarvan voor taalbeleid. Razend interessant! Het gaat om langdurig onderzoek naar de schrijfvaardigheid van een tweede taalleerder in het hoger onderwijs, tijdens lerarenopleiding en universitaire master.

Wim Jagtenberg van INHolland Rotterdam is de hekkensluiter van de stroom Hoger Onderwijs van HSN 33 en gaat in op het implementatievraagstuk van een leerlijn schrijfvaardigheid, welke weerstand en belemmeringen bij studenten en docenten kunnen bij de implementatie van deze leerlijn een rol spelen.