Werkgroep Engels in het hoger onderwijs

19 juli 2019 door Pieterjan Bonne

Veel deelnemers aan activiteiten van het Platform willen graag nauwer betrokken worden. Dit hoeft niet in het bestuur of door een studiedag te organiseren. Nu kan dit via de werkgroepen die het Platform opzet. In zo’n werkgroep wil het Platform experten en geĆÆnteresseerden samenbrengen. De werkgroep bepaalt zelf wat ze doen rond het thema: een studiedag, uitwisselingsmomenten, intervisie, een publicatielijst opstellen, etc. Het Platform zorgt voor de financiĆ«le ondersteuning en een bestuurslid is betrokken. Dit bestuurslid staat in voor de rapportage van de werking en besteding van de middelen.

Het Platform lanceert een werkgroep rond Engels in het hoger onderwijs. Het thema wordt door de werkgroep zelf bepaald. Enkele pistes liggen voor de hand (Engels als onderwijstaal, Engels in het Nederlandstalig onderwijs (bv. bronnenmateriaal en cursussen), ondersteuning van docenten die in het Engels lesgeven), maar zijn in geen geval verplicht. De werkgroep kiest waar er nood aan is, en dit kunnen ook meerdere thema’s zijn.

Interesse in de werkgroep Engels in het hoger onderwijs of in een een toekomstige werkgroep? Stuur een mail met je kandidatuur (korte paragraaf) of met je suggestie voor een toekomstige werkgroep naar pieterjan.bonne@arteveldehs.be.