Expertbijeenkomst over taalvaardigheid Nederlands van vertalers

16 april 2019 door Pieterjan Bonne
Expertbijeenkomst over taalvaardigheid Nederlands van vertalers
Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor een Nederlands-Vlaamse expertbijeenkomst over taalvaardigheid Nederlands van vertalers. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen, de Universiteit Utrecht en de Taalunie, met ondersteuning van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 27 juni 2019 van 13.00 uur tot 18.00 uur in de binnenstad van Utrecht en wordt voorgezeten door Maaike Verrips (Taalstudio).

Tijdens deze middag zullen we eerst met de vertaalsector en het vertaalonderwijs de discussie aangaan over de Nederlandse taalvaardigheid van vertalers en over de aansluiting tussen opleiding en beroepspraktijk. Daarna richten we ons op de vaardigheden die nodig zijn voor correct, communicatief en creatief schrijven en ten slotte formuleren we concrete oplossingen en vervolgstappen.

We sluiten de middag af met een borrel die u wordt aangeboden door het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs en de Nederlandse vertaalafdelingen van de EU-instellingen.

Het voorlopig programma in hoofdlijnen:

  • 13.00 – registratie
  • 13.30 – inleiding
  • 13.40 – praktijk: de stand van zaken, met o.a. Agnes Dijk en Raymund Prins
  • 14.10 – opleiders: de stand van zaken, met o.a. Gert de Sutter en Hanne Kloots
  • 14.40 – koffiepauze
  • 15.00 – moedertaalverwerving op het hoogste niveau: mogelijkheden, met o.a. Dolf Weverink en Tsead Bruinja
  • 16.30 – conclusies en vervolgstappen
  • 17.00 – borrel
  • 18.00 – einde

Deelname aan de expertbijeenkomst is gratis en alleen op uitnodiging. Inschrijven kan met dit formulier hieronder.

Meer informatie over de locatie en het definitieve programma volgt binnenkort.

We kijken uit naar een inspirerende en productieve bijeenkomst!

Hartelijke groet,

Gys-Walt van Egdom (Universiteit Utrecht), Fedde van Santen (ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen), Pieterjan Bonne (Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs) en Folkert de Vriend (Taalunie)

Inschrijvingen gesloten