Verschenen: rapport Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs

13 februari 2019 door Wilma van der Westen

In november 2018 is het rapport Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs verschenen. Het is een rapport van de Inspectie Hoger Onderwijs. De verengelsing van het hoger onderwijs in Nederland is al geruime tijd onderwerp van discussie. Met dit rapport wil de inspectie stimuleren dat er een betere invulling komt van het taalbeleid. Instellingen in het hoger onderwijs moeten het taalbeleid actualiseren zodat het beter aansluit op de praktijk. Dit geldt voor alle bekostigde en niet-bekostigde instellingen die een deel van het onderwijs in een andere taal (meestal Engels) aanbieden.