Curriculum.nu – bijeenkomst 4

17 december 2018 door Pieterjan Bonne

Beste betrokkene bij het Platform,

 

Het vak Nederlands in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland gaat veranderen. Ook vanuit het hoger onderwijs kunnen we aan die veranderingen bijdragen. De stem vanuit het hoger onderwijs is belangrijk om te zorgen voor een goede aansluiting. Laat dus uw stem horen, de ervaringen en inzichten vanuit het hoger onderwijs zijn belangrijk.

Begin december was het ontwikkelteam Nederlands bijeen voor de vierde ontwikkelsessie.  Dit team van leraren en schoolleiders ontwikkelt het onderwijsprogramma taal/Nederlands in het basis- en het voortgezet onderwijs. In april 2019 legt het team de herziening aan de minister van onderwijs voor. In december heeft het team de grote lijnen die ons zijn voorgelegd in oktober 2018 geconcretiseerd in zogenoemde bouwstenen. Die moeten duidelijk maken wat leerlingen van 4-18 bij Nederlands/Taal moeten leren.

Inmiddels hebben we drie keer feedback kunnen geven op de tussentijdse werkstukken van de ontwikkelgroep, begin mei, einde juni en eind oktober: dat waren intensieve en enthousiaste gesprekken met leden van het ontwikkelteam over het visiedocument en de Grote Opdrachten.

Op 19 januari is er de laatste gelegenheid om uw ideeën over de toekomst van het vak te toetsen aan die van het ontwikkelteam en om het ontwikkelteam vooruit te helpen. In samenwerking met het ontwikkelteam van Curriculum.nu organiseert het Sectiebestuur Nederlands met de Taalunie, het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs en de Meesterschapsteams Nederlands van het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen een feedbackgesprek.

Plaats Utrecht
Adres Academiegebouw, Domplein 29, 3512 JE Utrecht, Nederland, ca. tien minuten lopen vanaf Utrecht Centraal station
Tijd 10-13:30, met lunch.

 

Als u zich opgeeft, sturen we u de documentatie een week van te voren of eerder. In de feedbackbijeenkomst  formuleert u met collega’s adviezen aan de Ontwikkelgroep.

U kunt zich aanmelden voor de feedbackbijeenkomst en/of de digitale consultatie; gebruik het formulier via deze link. Inschrijving is mogelijk tot 11 januari, 12 uur; u ontvangt na die datum een bevestiging.

 

We zien u graag op 19 januari.

 

Met groet,

Namens het SBN van Levende Talen, mede namens Steven Vanhooren (Taalunie), Pieterjan Bonne (het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs), en Erwin Mantingh (Meesterschapsteams Nederlands)

Gert Rijlaarsdam