Instroom NT2’ers in het hoger onderwijs in Nederland

6 december 2018 door Pieterjan Bonne

Beste vakcollega,

 

De instroom in het hoger onderwijs is enorm divers. Voor de Nederlandse situatie geldt dat studenten toelaatbaar zijn met een havodiploma, een mbo-4-diploma, een 21+-certificaat of een buitenlands diploma met aanvullend een certificaat NT2 programma II als bewijs van taalvaardigheid. Deze laatste groep heef het vooral in het eerste jaar, mede vanwege de soms lastige taal in de propedeuse, vaak lastig. Juist voor deze groep lijkt nu een probleem te ontstaan.

 

Wellicht heb je vernomen dat de afname van de staatsexamens NT2 programma I en II is opgeschort tot ergens in 2019. Dit heeft mogelijk een aantal negatieve consequenties voor studenten die met een staatsexamencertificaat in februari of september met hun opleiding willen starten aan een van onze instellingen. Het is immers de vraag of er voldoende mogelijkheden voor hen komen, om tijdig hun certificaat te behalen, wat vrijwel altijd een voorwaarde voor toelating tot een opleiding is.

 

De minister heeft inmiddels in een brief aangekondigd de MBO-raad gevraagd te hebben om studenten toch te plaatsen, ondanks het ontbreken van een certificaat voor taal. Er is een vermoeden dat eenzelfde verzoek aan het hoger onderwijs gedaan wordt. Over de wenselijkheid hiervan valt te twisten, maar het lijkt mij goed om hierop als hoger onderwijs samen een antwoord te formuleren en mogelijk samen op te trekken in (tussen)oplossingen. Ook indien het verzoek van de minister niet komt, is het raadzaam om als HO-instellingen hierin samen een standpunt aan te nemen.

 

Graag hoor ik of hieraan behoefte is. Wil je meedenken, mail dan naar Bas van Eerd op  b.van.eerd@hva.nl.