Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs – facts and fiction

11 september 2018 door Pieterjan Bonne

Op 14 september organiseert het LEMMA-project (Universiteit Gent) in samenwerking met het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs een studiedag rond Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs.

Verengelsing van het hoger onderwijs blijft de gemoederen beroeren. Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs objectiveert samen met de Lemma Onderzoeksgroep van de Universiteit Gent tijdens dit colloquium een aantal feiten, veronderstellingen en vermoedens rond vragen zoals ‘Vergeet je sneller wat je hebt geleerd in een tweede taal?’, ‘Is het examen moeilijker wanneer het handboek voor de les in het Engels is maar het examen in het Nederlands?’ en ‘Moet de wetgeving rond de voertaal in het hoger onderwijs aangepast worden?’.

In de voormiddag presenteren onderzoekers een fact check over argumenten voor en tegen verengelsing. Twee centrale sprekers omhelzen de lunch. De dag eindigt met twee visies, elk vanuit een ander kader, en een debat met onderzoekers en politici.

PROGRAMMA 

09.30uur             Onthaal met koffie en thee

10.00uur             Welkomstwoord – Ann Buysse

10.15uur             Engels in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland: een stand van        zaken – An De Moor

10.35uur             Fact-checks

  • Studenten/docenten ervaren Engels als een probleem – Rob Hartsuiker
  • Het Steenkolenengels van docenten is problematisch – Tom De Moor en Sarah De Paepe
  • Engels is financieel interessant (of noodzakelijk) voor universiteiten – Frederik De Decker
  • Het Nederlands wordt bedreigd door het Engels – Frank Van Splunder en Eline Zenner
  • Alle Vlaamse/Nederlandse jongeren kennen goed Engels – Elke Peeters
  • De keuze voor en het beleid rond Engels als onderwijstaal worden niet beoordeeld tijdens een instellingsaudit – Ann Verreth
  • Nederlandse academische geletterdheid is ondermaats, dus moet Nederlands prioriteit krijgen – Jordi Heeren    

12.00uur             Taalregimes in het onderwijs. Een sociolinguïstische kijk – Jan Blommaert

12.30uur             Lunchpauze

13.30uur             Welke cognitieve effecten heeft het Engels op studenten? – Rob Hartsuiker

14.30uur             Engels als onderwijstaal, de voor- en nadelen vanuit twee perspectieven – Annette de Groot en Frederik De Decker

15.00uur             Debat met als moderator Peter Decroubele en als debatleden: Ann Brusseel, Peter Lievens, Nozizwe Dube, Koen Daniëls en Presley Bergen

16.00uur             Slotwoord – Pieterjan Bonne

16.10uur             Borrel en netwerkmoment

 

PRAKTISCH