Feedbackbijeenkomst nieuw curriculum voor p.o. en v.o. in Nederland 16 juni 2018 te Utrecht

4 juni 2018 door Wilma van der Westen

Het schoolvak Nederlands in het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs gaat veranderen en dat is van belang voor de instroom in het hoger onderwijs. Een uitgelezen kans om bij te dragen aan een goede aansluiting: uw stem vanuit het vervolgonderwijs laten horen, uw ervaringen en inzichten delen.

Een team van leraren en schoolleiders is sinds het voorjaar aan de slag om het curriulum Nederlands in het basis- en het voortgezet onderwijs te herzien. Dit keer geen commissies, maar collega-leraren; geen rapporten die over ons uitgestort worden, maar een traject waaraan alle leraren kunnen deelnemen in tussentijdse feedbacksessies. Inmiddels hebben we de eerste feedbackbijeenkomst van eind april achter de rug: het was een intensief en enthousiast gesprek met leden van het ontwikkelteam over het visiedocument.

Op 16 juni is er weer de gelegenheid om feedback te geven, nu op de ‘grote opdrachten’ van het vak. In samenwerking met het ontwikkelteam van Curriculum.nu organiseert het Sectiebestuur Nederlands met de Taalunie, het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs en de Meesterschapsteams Nederlands van het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen een feedbackgesprek.

Plaats Utrecht
Adres Drift 21
Tijd 10-13, met lunch

Als u zich opgeeft, sturen we u de documentatie een week van te voren of eerder. U kunt zich aanmelden voor de feedbackbijeenkomst en/of de digitale consultatie; gebruik het formulier via deze link. Inschrijving is mogelijk tot 12 uur, 11 juni; u ontvangt na die datum een bevestiging.

We zien u graag op 16 juni, en zien uit naar uw reacties op ons concept.