Uitnodiging feedbackbijeenkomsten leergebied Nederlands

11 april 2018 door Pieterjan Bonne

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich in negen ontwikkelteams over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen, onder andere voor het leergebied Nederlands (kort voor taal in het po en Nederlands in het vo). Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

Van harte nodigen wij u uit om tijdens drie feedbackbijeenkomsten samen met collega’s te reageren op de tussentijdse resultaten van het Ontwikkelteam Nederlands van Curriculum.nu en zo mee te denken over de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het leergebied Nederlands.

Op drie zaterdagen halen we feedback op over de tussenproducten:

  • zaterdag 21 april, van 10.00 tot 14.30 uur, over de visie;
  • zaterdag 16 juni, van 10.00 tot 14.30 uur, over de grote opdrachten;
  • zaterdag 27 oktober, van 10.00 tot 14.30 uur, over de bouwstenen.

De bijeenkomsten vinden plaats in Utrecht. De eerste bijeenkomst bij De Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, 3512 CA Utrecht.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de Sectie Nederlands van de vakvereniging Levende Talen, de Taalunie, het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs en de Meesterschapsteams Nederlands van het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Per bijeenkomst is plaats voor maximaal 80 mensen, we kijken naar de volgorde van aanmelding en de verdeling over de onderwijssectoren.

De volledige uitnodiging en inschrijven via de bijlage.

Documenten