Contextrijke taaltaken – HoGent op donderdag 24 mei 2018

18 januari 2018 door Pieterjan Bonne

De Platformbijeenkomst van april 2017 in Fontys Tilburg maakte duidelijk dat de taalvaardigheid van studenten in het hoger onderwijs niet beperkt kan blijven tot een betere academische taalvaardigheid.  Studenten moeten ook succesrijk zijn in professionele taaltaken die relevant zijn voor hun latere beroepsomgeving.

Contextrijke taaltaken zijn daartoe een aanzet.  Ze sluiten aan bij de voorkennis en interesse van de studenten, maar zijn daarnaast ook voldoende uitdagend, nieuw en gelinkt aan hun latere beroepsactiviteiten.  Als die contextrijke taaltaken in interactieve werkvormen en met taalondersteuning gerealiseerd worden, verhogen ze de professionele taalvaardigheid van de studenten.

Deze bijeenkomst vindt plaats in HoGent en brengt de resultaten van twee onderzoeken naar relevante en contextrijke taaltaken evenals twee good practices.

Programma

09.30-10.00                        Onthaal met opkikker

10.00-10.30                        Verwelkoming  door Jan Schelstraete (decaan Faculteit Bedrijf en    Organisatie) en inleiding door Marjan Marchand (voorzitter vakgroep talen)

10.30-11.15                        Marie- Anne Baert en Tom Storme: Contextrijke taaltaken en vakoverschrijdend werken in bedrijfsmanagement (HoGent)

11.15-12.15                        An De Moor en Carl Boel: De resultaten van de hogeschoolbrede bevragingen van taal- en beroepstaken in Odisee

12.15-13.30                        Lunch

13.30-14.30                        Pauline Koeleman: De identificatie van de communicatieve behoeften van organisatieadviseurs en accountants: een behoefteanalyse  (Hogeschool van Amsterdam)

14.30-15.30                        Annemie Demol: Taaltaken op maat via een persoonlijk actieplan en portfolio? (HoGent)

15.30- 15.45                       Afsluiting door Pieterjan Bonne (voorzitter Nederlands/Vlaam Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs)

16.00                                    Borrel en netwerkmoment

Praktisch

  • Inschrijvingsprijs: 40 euro
  • Locatie:                  HoGent, campus Schoonmeersen, V. Vaerwyckweg 1 in 9000 Gent (max. 10 minuten stappen van het Sint-Pietersstation)
  • Hotelsuggestie: chamade.be
  • Inschrijven               via deze link

We kijken uit naar uw komst en uw inbreng. Het Platform wil tijdens deze sessie immers ook gelijkaardige goede voorbeelden detecteren en onder de aandacht brengen.