Bijeenkomst 15 februari 2018: Een nieuw curriculum taal/Nederlands voor v.o.? Geen nieuw breukvlak! Over de aansluiting van vo en mbo met hoger onderwijs

18 januari 2018 door Wilma van der Westen

In Nederland is de curriculumvernieuwing van p.o. en v.o. van start gegaan. In 2018 buigt het docentontwikkelteam van het leergebied taal/Nederlands zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

Het voortgezet onderwijs leidt toe naar het hoger onderwijs. Voor de vernieuwing van het curriculum is dus van belang te weten welke talige competenties in het hoger onderwijs nodig zijn voor studiesucces, welke tot de taak van het hoger onderwijs horen en welke al in het vo of mbo aan bod kunnen komen. Deze bijeenkomst heeft als doel daar helderheid over te krijgen en het ontwikkelteam van Curriculum.nu te voeden vanuit het hoger onderwijs. De bijeenkomst is gekaderd in de Nederlandse curriculumvernieuwing, maar ook voor Vlaamse platformdeelnemers is het onderwerp aansluiting aso/bso (kso/tso) en hoger onderwijs en daarmee de inhoud van de werksessie van belang.

Aanvang met lunch: 12.00 uur | Bijeenkomst: 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark
Doelgroep: taalbeleid is een zaak van alle docenten, daarom zijn naast taal- en communicatiedocenten nadrukkelijk ook vakdocenten vo, mbo en hoger onderwijs uitgenodigd

Vertegenwoordigers van Curriculum.nu, het College van Toetsen en Examens, en Cito zijn bij de bijeenkomst aanwezig.

Programma

 

12.00 – 13.00              Inlooplunch, kennismaking en uitwisseling

13.00 – 13.05              Openingswoord

13.05 – 13.25              Jordi Casteleyn, FSW Antwerp School of Education, Universiteit Antwerpen: “Don’t mind the future. Try not to understand it. Een duidelijk voortgezet onderwijs voor een veranderlijk hoger onderwijs.”

13.25 – 13.45              Sylvia Lansbergen (sg Spieringshoek), aangesloten bij het samenwerkingsverband “Samen werken aan een betere aansluiting vo en ho”

13.45 – 14.05              Corry de Vries (ROC Zadkine) over de aansluiting mbo en hbo

14.05 – 14.20              Gerdineke van Silfhout, secretaris vakgebied taal/Nederlands van Curriculum.nu en taalexpert/leerplanontwikkelaar tweede fase vo bij SLO licht Curriculum.nu toe

14.20 – 16.00              Werksessies: in groepen wordt een antwoord geformuleerd op de vraag:

Welke talige competenties hebben leerlingen nodig om succesvol te zijn in het hoger onderwijs en welke daarvan zouden in het nieuwe curriculum aan bod kunnen komen?

Tussendoor een pauze

16.00 – 16.15              Bijeenharken van de uitkomsten en conclusie(s) trekken

16.15 – 16.30              Aanbieding uitkomsten en conclusie(s) aan Gerdineke van Silfhout & afsluiting

Praktisch

 

  • Inschrijvingsprijs: € 40

Aanmelden Studiedag

  • De studiedag kost €50. Overschrijven gebeurt via: Rekeningnummer: NL48ABNA0433832487 BIC: ABNANL2A Bank: ABN AMRO Bank N.V. Vermelding: naam deelnemer + datum studiedag