10de Forumdag “Taalbeleid – tien jaar vooruit?” – Odisee campus Brussel 8 mei 2018

12 januari 2018 door An De Moor

 

Taalbeleid – tien jaar vooruit?

Uitdagingen van gisteren, vandaag en morgen

Brussel, 8 mei 2018

Waarheen heeft 10 jaar taalbeleid

tot nog toe allemaal geleid?

Ten minste naar een forum waar

de hoekigheid van taal gedijt.

Modern Rederijker Stijn De Paepe

In 2018 bestaat het Forum Taalbeleid Hoger Onderwijs tien jaar. We grijpen deze gelegenheid aan om zowel vooruit als terug te blikken op de evolutie van taalbeleid in het hoger onderwijs. Tijdens de intervisiegesprekken en lezingen bespreken we samen oplossingsgerichte en duurzame initiatieven.

Gastinstelling van dienst dit jaar is de hogeschool Odisee.

PLAATS?

Odisee, Campus Hermes 1, Warmoesberg 26, 1000 Brussel,

op 5 minuten wandelafstand van het Centraal Station.

Wegbeschrijving: https://www.odisee.be/nl/campus-brussel

INSCHRIJVEN?

Deelname kost 50 euro.

Inschrijven kan tot 25 april 2018 via de website https://www.forumtaalbeleidhogeronderwijs.be/forumdagen/taalbeleid-tien-jaar-vooruit/

NOG MEER INFO?

info@forumtaalbeleidhogeronderwijs.be

HET ForumBESTUUR 2018: An De Moor (Odisee en KU Leuven Brussel-Gent), Jordi Heeren (ILT-KU Leuven), Lieve De Wachter (ILT-KU Leuven), Kirsten Fivez (ILT-KU Leuven),Britt Gabriëls (VUB), Sarah Van Bulck (EhB), Mit Leuridan (UGent), Fieke Van der Gucht (UGent),Liesbet Triest (UGent), Joke Vrijders (Arteveldehogeschool), Pieterjan Bonne (Arteveldehogeschool), Marie-Anne Baert (HOGent), Wim De Beuckelaer (UAntwerpen), Dirk Berckmoes (UAntwerpen), Hilde Rombouts (UAntwerpen), Tom Roofthooft (KdG), Leen Schelfhout (AP), Sabrina Gutierrez Vidal (Thomas More), Ilse Mestdagh (HOWEST), Mirjam Feys (VIVES), Ans Hubert (PXL), Kristien Coussement (UCLL) en Guido Cajot (UCLL).

 PROGRAMMA dinsdag 8 mei 2018

9.00uur               Koffie- of theemoment in Hermes 1, Kleine aula op het gelijkvloers

9.30uur               Verwelkoming – An De Moor (Talenbeleidcoördinator Odisee)

Intermezzo – Modern Rederijker Stijn De Paepe

9.50uur               Een verkennend onderzoek naar 10 jaar taalbeleid in Vlaanderen

Jordi Heeren (KU Leuven) en Guido Cajot (UCLL) stelden een bevraging op om de evolutie van taalbeleid de afgelopen tien jaar in hogeronderwijsinstellingen in kaart te brengen. In hoeverre is taalbeleid structureel ingebed in de instellingen? Welke taken nemen de taalbeleidsmedewerkers doorgaans op? Wat zijn de belangrijkste verwezenlijkingen? En welke uitdagingen liggen in het verschiet?

In deze presentatie geven ze hun belangrijkste bevindingen weer van het verkennend onderzoek naar het taalbeleidslandschap in Vlaanderen.

Intermezzo door Modern Rederijker Stijn De Paepe

10.40uur             Wat helpt taalbeleid vooruit? Over veranderen, innoveren en motiveren –    Jella Di Perna (PXL)

Intermezzo – Stijn De Paepe

12.00uur             Lunch in Hermes 1, Foyer op de tweede verdieping

12.45uur             Intervisie 1 in Hermes 3

Je kunt kiezen uit de thema’s van de afgelopen forumdagen. Via een intervisiemethodiek bespreken we casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. De casussen bespreken een KNOOP, i.e. een vraag waarmee je worstelt of een aspect van taalbeleid dat je maar niet van de grond krijgt. De andere deelnemers geven advies vanuit hun praktijkervaring en knowhow. Er is per intervisiegroep een beperkt aantal deelnemers. Snel inschrijven, is dus de boodschap! Vergeet niet 3 thema’s aan te duiden zodat wij met jouw voorkeur zoveel mogelijk rekening kunnen houden.

Intervisie over screening Intervisie over online leermiddelen Intervisie taalontwikkelend lesgeven
Intervisie over effectmeting Intervisie over schrijfvaardigheid Intervisie over woordenschatverwerving
Intervisie over talige feedback Intervisie over  meertaligheid, NT2 en superdiversiteit Intervisie over taalbeleid en leerlijnen
Volg ons op                            #Forumtaal2018

14.00u                 Lokaalwissel

14.15u                  Intervisie 2 in Hermes 3

15.30u                  Receptie in Hermes 1, Foyer op de tweede verdieping

 

Documenten