Het platform op de komende HSN-Conferentie 24/25 november

5 november 2017 door Wilma van der Westen

De kolom Hoger Onderwijs van de komende HSN-Conferentie biedt weer een rijk en afwisselend programma. Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs is dit jaar aanwezig op de zaterdag, om 13.20 uur staat de vraag ‘Nederlands en/of Engels in het hoger onderwijs?’ centraal aan de hand van twee rapporten. Het adviesrapport van de Vlaamse Onderwijsraad wordt in het kort belicht door An de Moor. Daarna is het woord aan Janneke Gerards, voorzitter van de commissie Taalbeleid in het hoger onderwijs, ingesteld door het KNAW die de onlangs verschenen verkenning ‘Nederlands en/of Engels in het hoger onderwijs? Taalkeuze met beleid in het Nederlands hoger onderwijs’ toelicht.

De kolom Hoger Onderwijs varieert verder van leren luisteren naar hoorcolleges (Pieterjan Bonne & Jordi Casteleijn) en daar aantekeningen bij maken (Lieve De Wachter & Jordi Heeren), schrijfvaardigheid verbeteren via een MOOC (Ljiljana Vulinovic & Nicky Heijne) en of je dan kijkt naar de schrijver of het product (Jordi Heeren en Kirsten Fivez), genredidactiek in de vakken (promotieonderzoek van Cindy Kuiper) tot de vraag of een competentieprofiel van een taalontwikkelende docent van nut kan zijn (Marike Kwakman & Bas van Eerd). Het programma van de kolom hoger onderwijs vindt u hier.
De tweedaagse conferentie Het Schoolvak Nederlands vindt plaats op 24 en 25 november bij Hogeschool Windesheim in Zwolle.
Het hele programma van de conferentie kun je vinden op de website van HSN-Conferentie Onderwijs Nederlands, waar je je ook kunt aanmelden.