Bestuurdersbijeenkomst universiteiten rond noodzaak van taalbeleid op 8 november 2017 in Utrecht

19 september 2017 door An De Moor

VOOR: Bestuurders/Rectoren en hun Taal(beleid)coördinator van Nederlandse en Vlaamse universiteiten

Aantrekkelijk blijven in het internationale veld en tegelijk studenten opleiden tot academisch professional in een Nederlandse, Europese en internationale markt, stelt eisen aan het niveau van taalvaardigheid zowel in het Nederlands als in de andere talen die tijdens een opleiding worden gebruikt. Een goede taalvaardigheid is een voorwaarde om op een steeds hoger en complexer niveau een vak of beroep te leren. Kennisontwikkeling, logisch redeneren, een onderzoek of presentatie opbouwen en argumenteren zijn ‘talige’ competenties die tijdens de studie worden vergroot.

Juist om de mogelijkheden van de academisch professionals te vergroten is enkel kiezen voor het Nederlands of voor het Engels eerder een verarming dan een verrijking in de huidige meertalige context. De discussie zou niet moeten zijn de ene taal ten koste of ten gunste van de andere te kiezen, maar om na te denken hoe studenten nog beter kunnen worden voorbereid op de meertalige  arbeidsmarkt, dichtbij of veraf dat doet er dan niet toe.

In zijn reactie op het adviesrapport Vaart met taalvaardigheid; Nederlands in het hoger onderwijs, dat de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van de Nederlandse Taalunie in 2015 uitbracht, roept het Comité van Ministers hoger onderwijsinstellingen op goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen.

Daarom organiseren de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren, het Algemeen Secretariaat van de Taalunie en het Vlaams/Nederlands Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs  8 november 2017 een bijeenkomst voor bestuurders van Universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Elke bestuurder wordt uitgenodigd om zich te laten vergezellen door een inhoudelijk verantwoordelijke (lector, vice-lecotr/taalcoördinator).

Doel van de bijeenkomst is met elkaar in gesprek te gaan wat (1) wat het beleid is ten aanzien van de voertaal van het onderwijs in de Ba en Ma en (2) wat het beleid is ten aanzien van de voertaal in bestuur en organisaties op de verschillende niveaus en de voorbereiding op een meertalige markt.

Tijdens de bijeenkomst zullen voorbeelden van taalbeleid uit Utrecht en Leuven centraal staan. Prof. dr. Janneke Gerards zal in de namiddag als voorzitter van de KNAW in een pitch de aanbeveling van het KNAW-adviesrapport toelichten. Nadien gaan bestuurders en taalexperts met elkaar in gesprek over de praktijkvoorbeelden, de ambities en de struikelblokken.

Graag aanmelden via info@taalunie.org ten name van Mieke Smits.

Documenten