Visietekst Taalunie: Iedereen taalcompetent! Visie op de rol, de positie en de inhoud van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw

26 januari 2017 door An De Moor

Hoe ziet de toekomst van het onderwijs Nederlands eruit?

Het Algemeen Secretariaat van de Taalunie stelde n.a.v. een besluit van het Comité van Ministers eind 2015 (zie http://over.taalunie.org/organisatie/comite-van-ministers/besluiten/najaarsvergadering-2015-den-haag, onder punt 6) een rapport hierover op in nauwe samenwerking met een expertgroep uit het veld (de zgn. kerngroep, waarin Kris Van den Branden een belangrijke rol heeft gespeeld). Deze visietekst is op 25 januari 2017 verstuurd aan het Comité van Ministers.

Via volgende link https://duurzaamonderwijs.com/2017/01/25/de-toekomst-van-het-onderwijs-nederlands-een-visietekst/ vind je een samenvatting met ook een link naar de volledige tekst die je ook via de bijlage bij dit bericht kunt vinden. Het lezen waard!

Documenten