Platform

Eind 2006 werd door een viertal initiatiefnemers, onder wie Flip Strang en Wilma van der Westen, een landelijk platform “Taalbeleid Hoger Onderwijs” opgericht voor het uitwisselen van ervaringen, kennisdeling en kennisvorming. Al snel sloten Vlaamse instellingen zich aan en veranderde de naam in “Nederlands / Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs”. Het platform is in 2011 een stichting geworden en wordt financieel onde